Visit Balsanskar : मराठी  ,  हिंदी , English ,  ಕನ್ನಡ   

आंतरिक शोध

Subscribe To Newsletter

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Kindly note verification mail goes to SPAM, so please check your SPAM folderवाचकांना विनंती !
१. ‘संस्कृत’ ही देवभाषा असून चैतन्यदायी आहे. तिच्यातील चैतन्याचा लाभ वाचकांना व्हावा, यासाठी संकेतस्थळावर संस्कृत श्लोक / वचने देण्यात येतात. यांमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास वाचकांनी त्या आम्हाला अवश्य कळवाव्यात.

२. संकेतस्थळावर संस्कृत वचने / श्लोक संदर्भासहित दिले आहेत. काही संस्कृत वचनांचे / श्लोकांचे संदर्भ मिळू शकले नाहीत, त्यांच्यापुढे कंसात ‘संदर्भ : अज्ञात’ असे लिहिले आहे. त्यांचा संदर्भ ज्ञात असल्यास कृपया वाचकांनी तो कळवावा.

संगणकीय पत्ता : [email protected]


Get latest articles from this category as an RSS Feed

भगवद्‍गीता (अर्थासह)


Page 1 of 2  1  2  >  »
श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय १

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय २

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ३

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ४

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ५

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ६

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ७

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ८

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ९

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय १०

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय ११

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय १२

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय १३

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय १४

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - अध्याय १५

Page 1 of 2  1  2  >  »Sort Articles
Sort By In

Vadhdivas
Participate
Android app on Google Play
Follow us on
© २०१५ बालसंस्कार.कॉम वरील सर्व हक्क राखिव आहेत.
Terms of use l Privacy policy l Spiritual Terminology