Select Language : हिंदी , English ,  ಕನ್ನಡ  

आंतरिक शोध

Subscribe To Newsletter

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Kindly note verification mail goes to SPAM, so please check your SPAM folder

आरती,संग्रह,Arati,Mi,Marathi,Manus,hindi,आरती संग्रह,गणेश महिमा, गणेश पूजन, मोदक, अष्टविनायक, अष्टगणेश, गावचा गणपती, सिध्दिविनायक, श्रीगणेशा, श्री गणेशाय नम, लंबोदर, श्रीगणेशाचे, श्रीगणेश,,Ganesh, Ganapati, Shri Ganesh, Ganesh Festival, Ganesh Mahima, Ganesh Pujan,--><!--@@CommonKeywords@@--><!--


श्रीरामरक्षास्तोत्र
आणि मारुतिस्तोत्र (अर्थासह)

सूट १० %

खरेदीसाठी भेट द्या !


गायत्री मंत्र


मूल्यांकन : Average Rating : 6.69 From 26 Voter(s) | वाचक संख्या : 11927
By Bal Sanskar

     गायत्रीमंत्राबद्दल लोकांना खूप कुतूहल असते. पण त्याबद्दलची विशेष माहिती नसते. बहुतेकांना ‘ॐ तत्सवितु:’ ही सविता (सूर्य) गायत्री माहिती आहे. पण अशा एकंदर चोवीस गायत्र्या आहेत असे म्हणतात. गायत्र्या निरनिराळ्या देवतांच्या निरनिराळ्या असतात. सर्व ठिकाणी एकवाक्यता नाही; पण सविता गायत्री हीच मुख्य मानली जाते. ज्या गायत्र्यांचा लोक साधारणत: जप करतात त्या पुढे दिल्या आहेत.

१. सूर्य गायत्री

ॐ तत्सविर्तुवरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि । धीयोयोन: प्रचोदयात् ।।

२. विष्णु गायत्री

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु: प्रचोदयात् ।।

३. महादेव गायत्री 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र: प्रचोदयात् ।।

४. गणेश गायत्री

ॐ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ।।

५. आदित्य गायत्री

ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि । तन्नो आदित्य प्रचोदयात् ।।

६. श्रीलक्ष्मी गायत्री

ॐ महालक्ष्मीच विद्महे विष्णुपत्नीच धीमहि । तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात् ।।

७. पांडुरंग गायत्री

ॐ भक्तवरदाय विद्महे पांडुरंगाय धीमहि । तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात् ।।

८. ब्रह्मा गायत्री

ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि । तन्नो ब्रह्म: प्रचोदयात् ।।

९. नृसिंह गायत्री

ॐ नृसिंहाय विद्महे वङ्कानखाय धीमहि । तन्नो नृसिह: प्रचोदयात् ।।

१०. कृष्ण गायत्री

ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात् ।।

११. अग्नी गायत्री

ॐ सप्तजिव्हाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि । तन्नो अग्नि: प्रचोदयात् ।।

१२. इंद्र गायत्री

ॐ सहस्रनेत्राय विद्महे वङ्काहस्ताय धीमहि । तन्नो इंद्र: प्रचोदयात् ।।

१३. हनुमान गायत्री

ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो हनुमंत: प्रचोदयात् ।।

१४. राम गायत्री

ॐ भरताग्रजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो राम: प्रचोदयात् ।।

१५. चन्द्र गायत्री

ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्वाय धीमहि । तन्नो चन्द्र: प्रचोदयात् ।।

१६. यम गायत्री

ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि । तन्नो यम: प्रचोदयात् ।।

१७. वरुण गायत्री

ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि । तन्नो वरुण: प्रचोदयात् ।।

१८. राधा गायत्री

ॐ वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि । तन्नो राधा प्रचोदयात् ।।

१९. दुर्गा गायत्री

ॐ गिरिजायैच विद्महे शिवप्रियायैच धीमहि । तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ।।

२०. पृथ्वी गायत्री

ॐ पृथ्वदेव्यै विद्महे सहस्रमत्र्यैच धीमहि । तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् ।।

२१. सीता गायत्री

ॐ जनक नन्दिन्यै विद्महे भूमिजायैच धीमहि । तन्नो सीता प्रचोदयात् ।।

२२. षण्मुख गायत्री

ॐ षण्मुखाय विद्महे महासेनाय धीमहि । तन्नो षण्मुख: प्रचोदयात् ।।

२३. वैश्वानर गायत्री

ॐ पावकाय विद्महे सप्तजिव्हाय धीमहि । तन्नो वैश्वानर: प्रचोदयात् ।।

२४. गौरी गायत्री

ॐ सुभागयैच विद्महे काममालिन्यैच धीमहि । तन्नो गौरी प्रचोदयात् ।।

 

संदर्भ - संपूर्ण चातुर्मास 

 


प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया नोंदवा मराठीत टंकलेखन करा (Press Ctrl+g to toggle between English and मराठी)
* नाव


* आपला विरोप पत्ता (Email Address)


* शहर*Image Validation (?)


*प्रतिक्रिया

लेखाबद्दल आपले मूल्यांकन नोंदवा :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
कमी जास्त

Vadhdivas
Participate
  Bal Sanskar© २०१५  बालसंस्कार.कॉम वरील सर्व हक्क राखिव आहेत.  
Terms of use l Privacy policy l Spiritual Terminology